Als een vis in het water

Een workshop waarin leerlingen onderzoeken wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot hun omgeving.

‘Als een Vis in het Water’ is een workshop voor kinderen in het basisonderwijs. Aan leerlingen wordt gevraagd om zichzelf als vis te maken. Hierbij zijn zij actief bezig met het benoemen van hun eigen karaktereigenschappen en persoonlijkheid. Vervolgens gaan we kijken naar hoe wij deze principes kunnen verbeelden. Alle leerlingen krijgen het lichaam van de vis als basis. Hieromheen bedenken zij dus hoe veel en wat voor vinnen zij willen hebben, wat voor kleur zij hebben en wat voor print of structuur zij als vis zouden hebben. Wanneer zij zichzelf als vis gemaakt hebben is de volgende stap het water maken waar de vis in zwemt. Leerlingen worden gevraagd na te denken over in wat voor omgeving zij zich graag bevinden, zij kunnen bijvoorbeeld heel blij worden van een drukke gezellige omgeving, of juist behoefte hebben aan kalmte en rust. Wanneer leerlingen hebben nagedacht over in wat voor omgeving zij graag zijn gaan we deze behoeftes verbeelden in hun zee. De vis wordt gemaakt op normaal papier en wordt met stiften en potloden bewerkt. Wanneer de vis klaar is wordt deze uitgeknipt en op een stevig doorzichtig vel geplakt. De zee maken zij vervolgens met vliegerpapier.
Als afsluiter worden alle vissen op een raam geplakt waardoor er een grote zee ontstaat. Met dit project worden leerlingen gestimuleerd te reflecteren op hun eigen persoonlijkheid en de behoeftes die zij hebben ten opzichten van hun omgeving. Tevens ontwikkelen zij een bewustzijn van hun eigen individualiteit en de gemeenschappelijkheid van elkaar als kleine mensen in een klas, als verschillende vissen in een zelf vorm te geven stroming in een zee.